top of page

Dongs Kamp vzw

Satellietfoto Dongs Kamp

Reeds jaren was de LRV rijvereniging “Ons Vermaak” op zoek naar een groter terrein voor hun wekelijkse oefeningen met pony’s en paarden. Ook omdat er op het huidige terrein “Foshei” geen sanitaire voorzieningen waren en er ondertussen toch meer amazones dan ruiters zijn in de rijvereniging. Hiervoor werd contact opgenomen met het Gemeentebestuur van Kinrooi.

De gemeente beloofde uit te zien naar een geschikt terrein van ongeveer 2 ha, maar dan wel te gebruiken door de beide rijverenigingen van Kinrooi, te weten Sint-Servatius Ophoven en Ons Vermaak Molenbeersel-‘t Hasselt.

Tot in oktober 2014 de gemeente Kinrooi, als eigenaar van het voerbalterrein Exelcior Ophoven, dit terrein vrij gaf ingevolge de fusie van de voetbalploeg Excelcior met de voetbalploeg van Kinrooi en Kessenich.

Na overleg tussen beide rijverenigingen en ook de men-vereniging “Kinrooise Paarden Vrienden” werd dan op 25 oktober 2014 schriftelijk aan de gemeente gevraagd om het gewezen voetbalterrein met kantine voor de paardensport te mogen gebruiken. Na een aantal overlegvergadering werd het hele terrein via een erfpachtcontract aan ons ter beschikking gesteld, met voorwaarde dat het B- en C terrein ook ter beschikking moet blijven voor andere verenigingen van Kinrooi.

Hiervoor werd dan de VZW PAARDENVERENIGING DONGS KAMP opgericht, die als doel heeft het in stand houden, toezicht, onderhoud en beheer van de terreinen en gebouwen ten behoeve van de rijverenigingen “Ons Vermaak Molenbeersel-‘t Hasselt”, “Sint-Servatius Ophoven” en “Kinrooise Paarden Vrienden”. Evenwaardig doel is ook het bezorgen van ontspanning door de paard-rijkunst en het bevorderen van de ruitersport in het algemeen. De vzw leden zijn afgevaardigden van de drie feitelijke paardenverenigingen.

Net aangelegde rijpiste Dongs Kamp
bottom of page